Cirkeltræning

Træn dine åndelige evner gennem cirkeltræning.

Har du psykiske evner? Ja, alle har psykiske evner! De er som muskler: vi er født med dem og de skal trænes for at bibeholdes og gøres større.
Man kan arbejde seriøst med denne “træning” og opnå større selvindsigt – også via den form for “gruppearbejde”, som kaldes “LUKKET CIRKEL” eller “ÅBEN CIRKEL”.
Begge cirkler har til formål at “træne” og videreudvikle dine psykiske evner.

Image

Den lukkede cirkel

I den LUKKEDE CIRKEL arbejder en gruppe personer seriøst med at udvikle deres individuelle og gruppens samlede psykiske evner. Dette arbejde medfører, at deltagerne udfordres for at udvikle sig og lære. Derfor vil og skal cirklen skabe tryghed for den enkelte og for gruppen som et hele. For ikke at svække gruppens voksende energi, må alle forpligte sig til at møde til cirkel-aftenerne og kun meget alvorlige situationer kan være årsag til et afbud. Til gengæld kan vi forvente helt store resultater, hvor man kan opleve en indre ro og fred og opnå nærmest ikke-jordiske oplevelser. Som mødeleder for en lukket cirkel er det min opgave, at sammensætte cirklen, så der opnås harmoni og tryghed i den. Derfor er det nødvendigt, at man har været igennem en seance (clairvoyance + healing), så jeg kan sammensætte cirklen med personer, som jeg klart kan fornemme vil være åbne overfor og i harmoni med hinanden og kan skabe den tryghed, der kræves.

Den åben cirkel

I en ÅBEN CIRKEL arbejdes der primært med den enkeltes psykiske evner via foredrag med øvelser. Man kan deltage i de møder, man har lyst til, hvilket medfører, at deltagerne kan variere fra møde til møde. Dermed opnår man ikke den samme tryghed og samme dybde som i en lukket cirkel. I den åbne cirkel er det op til den enkelte at tage imod.

Jeg arbejder udelukkende med mentale cirkler (altså intet fysisk mediearbejde) og foretrækker at arbejde i cirkler med minimum 6 personer og maksimalt 12 personer.

Er du interesseret i at deltage i en LUKKET eller ÅBEN CIRKEL, så kontakt mig. Her vil jeg kunne oplyse dig om de initiativer, der foreligger i den kommende tid.

Vil du træne dine åndelige evner?

Kontakt mig her

top